SITA |دعونانغيروجهالعالممعا

 • وضعتعريفجديدلتجربةالمسافرينفيعالمنابعدأزمةمرضفيروسكوروناكوفيد-19

  سجللحضورالندوةالإلكترونية
 • 悉:تكرسجهودهاوتخصصهابالكامللقطاعالنقلالجوي。
  للمساعدةفيتوفيررحلاتآمنةوموثوقةوسلسةللمسافرين。

  شاهدالفيديو
 • البلوكتشينتغيرسبلالتشغيلوالتعاونفيقطاعالنقلالجوي

  اعرفالمزيد
 • تدرككلّمنالمطاراتوشركاتالطيرانبوضوحأهميةخدماتالهاتفالجوالللتزويدبمعلوماتمخصصةلحظةبلحظة。

  اكتشفالمزيد
منقلبمجتمعالنقلالجوي

100%تمتكريسهاوتخصيصهالقطاعالنقلالجوي

كلودلالان

كلودلالان

ببالغالحزنوالأسىنعلنأنكلودلالان،المديرالعامالسابقلشركة悉،وافتهالمنيةفيمايو18。توفىكلودعنعمريناهز92عامًا。
اقرأالبيانكاملا
شركة悉تكثفمنعملياتتطويرالهويةذاتيةالسيادةليستفيدمنهاقطاعالنقلالجوي

شركة悉تكثفمنعملياتتطويرالهويةذاتيةالسيادةليستفيدمنهاقطاعالنقلالجوي

يمكنأنيؤدياستخدامالهوياتذاتيةالسيادةإلىخفضتكاليفالمعاملاتالمالية,وحمايةالبياناتالشخصية,والحدمنالثغراتالمتاحةللجرائمالإلكترونية,وتبسيطالصعوباتالتيتواجهالهوياتفيمختلفالمجالات。
اقرأالمزيد
تتبّعوحداتالتحميلعبرتقنيةالبلوكتشينلتوفير400مليوندولارللقطاع

تتبّعوحداتالتحميلعبرتقنيةالبلوكتشينلتوفير400مليوندولارللقطاع

يمكنخفضأزمنةالشحنإلىالنصف,منخلالالتتبعالدقيقومشاركةالبياناتبأمان。
اقرأالمزيد
لقدلبينااحتياجاتهم。ماذايمكنناأننقدملكم? دليلالمنتجات

أبرزالحلول

تقودحلولناكفاءاتالتشغيلفيأكثرمن1000مطار,بينماتفيبوعدهابتقديمخدماتالطائرةالمتصلةلأكثرمن400شركةطيرانعلى17000طائرةحولالعالم。

机场管理

سواءُأكنتَتمثلشركةطيرانأومطارًاأومُقَدِّمًاللخدماتالأرضية،يمكنللحل机场管理أنيتيحلكتشغيلالأنظمةالحاليةبسلاسة،وخفضالتكاليف،وتشغيلالعملياتمنمركزواحد。

机场管理

SITA连接

منخلالالوصولإلىأكبرتغطيةلشبكةIPفيقطاعالنقلالجوي,يوفرSITA连接إمكانيةإجراءتعديلاتسريعةعلىالسعة,معرفعمستوىالأمنفيالمكاتبالبعيدة。

SITA连接

全球服务

قطاعالنقلالجويبحاجةإلىخدماتموثوقةلتكنولوجياالمعلوماتأكثرمنذيقبل。

لهذاتقدم悉全球服务بنيةتحتيةمعدةخصيصًاحسبالطلببمايزيدمنمدةتشغيلتكنولوجياالمعلوماتويقللالأعطال。

اكتشفالمزيد

悉حولالعالم

استعرضمقراتشركتناوالمكاتبالإقليمية
اتصلبنا

悉تبتكرسبلالنجاح。معًا

عودةلأعلى
تواصلمعنا